Projects

2011
Tres parets mòbils a escala
THE PRIVATE SPACE BY
/CAT/
Les edicions “Tres parets mòbils a escala” es van produir amb motiu de l’exposició “Oficina 36: exposició 1”, a The Private Space By (Barcelona).
Són dues reproduccions escultòriques seriades de les tres parets mòbils de la sala on van ser exposades per primer cop a escala 1:35 i 1:50. Es tracta de dues versions d'una mateixa escultura de butxaca de baix cost (5€ i 12€ respectivament). Està concebuda gairebé com a souvenir i permet a l’espectador endur-se a casa part de l’arquitectura de l’espai./CAST/
Las ediciones “Tres parets mòbils a escala” [Tres paredes móviles a escala] se produjeron con motivo de la exposición “Oficina 36: exposición 1", en The Private Space By (Barcelona).?Se trata de dos reproducciones escultóricas seriadas de las tres paredes móviles de la sala donde fueron expuestas por primera vez, a escala 1:35 y 1:50. Son dos versiones de una misma escultura de bolsillo de bajo coste (5 € y 12 € respectivamente). Está concebida casi como souvenir y permite al espectador llevarse a casa parte de la arquitectura del espacio./ENGL/
The edition “Tres parets mòbils a escala” [Three scale moving walls] was produced on the occasion of the exhibition "Oficina 36: exposición 1" at The Private Space By (Barcelona).?They are two sculptural serial reproductions at 1:35 and 1:50scale of the three movable walls of the gallery where the edition was shown for the first time. There are two versions of the same low cost (5 € and 12 € respectively) pocket sculpture. It is designed almost as a souvenir and allows the viewer to take part of the architecture of the space home.


projects' menu