Projects


2017
Oci a la fàbrica
Mataró Art ContemporaniSalting Mataró, frame. Actriu: Teresa RibaVita Liberté Mataró, frame. Actriu: Anna CaballeroEl Xarrupet, frame. Actrius: Anna Caballero, Noemí de la Rosa


/CAT/
Oci a la fàbrica gira al voltant de la relació entre oci i treball a partir de tres espais d'oci del polígon Pla d'en Boet de Mataró (un bar, un gimnàs i un local de llits elàstics) en els que tres actrius són contractades per dur-hi a terme les activitats que hi són habituals. Remunerar per a realitzar activitats d'oci esdevé un acte simbòlic d'imbricar oci i treball, tal i com passa de manera natural al polígon de Pla d’en Boet. A més a més, la conversió de l'oci en treball i viceversa, té un component de crítica institucional que reverteix en el propi context de l'art, traient partit de la capacitat de l’art de convertir activitats suposadament no productives en productes amb valor de mercat desfigurant les tradicionals relacions entre valors d'us i de canvi.

Amb la col·laboració de les actrius Anna Caballero Sancho, Noemí de la Rosa Rodriguez i Teresa Riba, així com de Salting Mataró, Vita Liberté i El Xarrupet i realitzat en el marc d’Estètiques Transversals. Pràctiques artístiques, accions educatives i ciutats mitjanes, Idensitat 2016-2017.


/CAST/
Ocio en la fábrica gira alrededor de la relación entre ocio y trabajo a partir de tres espacios de ocio del polígono Pla d'en Boet de Mataró (un bar, un gimnasio y un local de camas elásticas) en los que tres actrices son contratadas para llevar a cabo las actividades habituales en ellos. Remunerar para realizar actividades de ocio se convierte en un acto simbólico de imbricar ocio y trabajo, tal y como pasa de manera natural al polígono de Pla d'en Boet. Además, la conversión del ocio en trabajo, y viceversa, tiene un componente de crítica institucional que revierte en el propio contexto del arte, aprovechando la capacidad del arte de convertir actividades supuestamente no productivas en productos con valor de mercado desfigurando las tradicionales relaciones entre valores de uso y de cambio.

Con la colaboración con las actrices Anna Caballero Sancho, Noemí de Rosa Rodriguez y Teresa Riba, así como de Salting Mataró, Vita Liberté y El Xarrupet, y realizado en el marco de Estètiques Transversals. Pràctiques artístiques, accions educatives i ciutats mitjanes, Idensitat 2016-2017.


/ENGL/
Leisure in the factory revolves around the relationship between leisure and work in three leisure spaces of the industial district Pla d'en Boet in Mataró: a bar, a gym and a place of trampolines. Three actresses are hired to carry out the usual activities in these places. Paying for them to conduct leisure activities becomes a symbolic act of imbricating leisure and work. In addition, the conversion of leisure into work, and vice versa, has a component of institutional criticism that reverts in the context of art itself, taking advantage of art's ability to convert supposedly non-productive activities into products with market value, disfiguring the traditional relations between use value and exchange value.

With the collaboration of the actresses Anna Caballero Sancho, Noemí de la Rosa Rodriguez and Teresa Riba, as well as Salting Mataró, Vita Liberté and El Xarrupet. The project was produced in the framework of Estètiques Transversals. Pràctiques artístiques, accions educatives i ciutats mitjanes, Idensitat 2016-2017.
projects' menu