Projects


2017
Libros en peregrinaje recíproco
MUSAC y Real Academia de España en Roma
/CAT/
Libros en peregrinaje recíproco és una intervenció permanent a les biblioteques del MUSAC i la RAER que proposa fer peregrinar una selecció de llibres que coincideixen en els fons de les dues biblioteques, d'una a l'altra. D'aquesta manera, els llibres segueixen el Camí de Santiago des de Roma fins a León i viceversa gràcies a la col·laboració d'un seguit de biblioteques que funcionen com a punts de pas intermedis i que acrediten el pas dels llibres per les seves mans. Un cop arribats a la biblioteca de la RAER i del MUSAC, aquestes incorporaran els llibres de l'altra biblioteca als seus fons. De la mateixa manera que passa amb un peregrí, els llibres semblen els mateixos malgrat guarden els rastres de l'esforç que ha suposat el seu viatge.

La peregrinació d'aquests llibres és possible gràcies a la col·laboració de les biblioteques d' Artium - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria (España), Les Abattoirs, Musée d'art moderne et contemporain de Toulouse (Francia), MAMAC, Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain de Niza (Francia), la Biblioteca Comunale de Asís (Italia), la Biblioteca Medicea Laurenziana de Florencia (Italia) y la Biblioteca Vaticana (Italia) com a punts de pas.


/CAST/
Libros en peregrinaje recíproco es una intervención permanente en las bibliotecas del MUSAC y la RAER que propone hacer peregrinar una selección de libros que coinciden en los fondos de las dos bibliotecas, de una a la otra. De este modo, los libros siguen el Camino de Santiago desde Roma hasta León y viceversa gracias a la colaboración de una serie de bibliotecas como puntos de paso intermedio y que acreditan el paso de los libros por sus manos. Una vez en la biblioteca opuesta, esta incorporará los libros de la otra biblioteca a sus fondos. Del mismo modo que pasa con un peregrino, los libros parecen los mismos a pesar de guardan los rastros del esfuerzo que ha supuesto su viaje.

El peregrinaje de estos libros es posible gracias a la colaboración de las bibliotecas del Artium - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria (España), Les Abattoirs, Musée d'art moderne et contemporain de Toulouse (Francia), MAMAC, Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain de Niza (Francia), la Biblioteca Comunale de Asís (Italia), la Biblioteca Medicea Laurenziana de Florencia (Italia) y la Biblioteca Vaticana (Italia) como puntos de paso.


/ENGL/
Libros en peregrinaje recíproco [Books in reciprocal pilgrimage] is a permanent intervention at the libraries of MUSAC and RAER that proposes to force a pilgrimage between both libraries of a selection of coinciding books in their catalogues. The books followed the Camino de Santiago from Rome to Leon and vice-versa thanks to the collaboration of a series of libraries as waypoints that certify that the books have travelled through them. Once at the other library, these will incorporate the books in their collections. As any pilgrim, the books seem to be the same despite they will show the marks of the effort of their trip.

The pilgrimage of the books is possible thanks to the collaboration of the libaries of Artium - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria (Spain), Les Abattoirs, Musée d'art moderne et contemporain de Toulouse (France), MAMAC, Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain de Niza (France), Biblioteca Comunale de Asís (Itally), la Biblioteca Medicea Laurenziana de Florencia (Itally), and Biblioteca Vaticana (Itally) como puntos de paso.projects' menu