Projects

2010–2011
La finestra
MIDWAY CONTEMPORARY ART/CAT/
L’acció "La finestra" es va concebre per al projecte "Vic Cambrils Barcelona... A Library Project", comissariat per Latitudes per a la biblioteca del Midway Contemporary Art. Es tracta d’una acció que uneix dos lectors a dos espais diferents i que s’explica mitjançant un punt de llibre. El text inserit al llibre "Inside the White Cube" de Brian O'Doherty explicava als seus possibles lectors que es tractava de l'únic llibre que hi havia en comú entre la biblioteca del museu i la biblioteca de l’artista i que cada primer dijous de mes durant un any, ella es comprometia a llegir-ne un fragment específic a una hora específica. D'aquesta forma convidava a qualsevol usuari de la biblioteca de Minneapolis a acompanyar-la en la lectura de forma simultània permetent, per un moment, un pont a través de l’espai entre ells.

PDF del punt de llibre.

/CAST/
La acción "La finestra"[La ventana] se concibió para el proyecto "Vic Cambrils Barcelona ... A Library Project", comisariado por Latitudes para la biblioteca del Midway Contemporary Art. Se trata de una acción que une dos lectores en dos espacios diferentes y que se explica mediante un punto de libro. El texto insertado en el libro "Inside the White Cube" de Brian O'Doherty explicaba a sus posibles lectores que se trataba del único libro que había en común entre la biblioteca del museo y la biblioteca del artista y que cada primer jueves de mes durante un año, ella se comprometía a leer un fragmento específico a una hora específica. De esta forma invitaba a cualquier usuario de la biblioteca de Minneapolis a acompañarla en la lectura de forma simultánea permitiendo, por un momento, un puente a través del espacio entre ellos.

PDF del punto de libro.


/ENGL/
The action "La Finestra" [The window] was made for the project named "Vic Cambrils Barcelona... A Library Project", curated by Latitudes for the Midway Contemporary Art Library. It's an action that unites two readers in two different spaces and that is explained through a bookmark. The text inserted in the book "Inside the White Cube" by Brian O'Doherty explained to potential readers that it was the only book in common between the museum's library and the library of the artist and that every first Thursday of the month during a year, she would read a specific fragment at a specific time. This way she invited anyone at the Minneapolis library to accompany her reading simultaneously allowing a bridge across the space between the two readers.

PDF of the bookmark.

projects' menu