Projects

2007
Itineràncies
CIRCULO DE BELLAS ARTES

/CAT/
La instal·lació mural “Itineràncies” es va realitzar per primera vegada en el context de l’exposició dels Premios Injuve para la Creación Joven 2007. Es tracta d’una sèrie de dibuixos a llapis sobre les parets de l’espai expositiu que mostren interiors d'altres espais expositius. Els dibuixos mostren exposicions itinerants i estan simplificats de tal manera que queden visiblement supeditats a l’arquitectura, de la mateixa manera que ho fan les exposicions itinerants dibuixades dins l’espai en el que es trobaven. Per a l’exposició “Una visita d’estudi/Un statement” a sis Galeria, els dibuixos mostraven l’exposició “La qüestió del paradigma” al Centre d’Art la Panera de Lleida i a La Capella de Barcelona, l’única exposició itinerant en la que ha participat l’artista a dia d’avui.

/CAST/
La instalación mural "Itineràncies" se realizó por primera vez en el contexto de la exposición de los Premios Injuve para la Creación Joven 2007. Se trata de una serie de dibujos a lápiz sobre las paredes del espacio expositivo que muestran interiores de otros espacios expositivos. Los dibujos muestran exposiciones itinerantes y están simplificados de tal manera que queden visiblemente supeditados a la arquitectura, del mismo modo que lo hacen las exposiciones itinerantes dibujadas dentro del espacio en el que se encontraban. Para la exposición “Una visita d’estudi/Un statement” en sis Galeria, los dibujos mostraban la exposición "La qüestió del paradigma" en el Centre d’Art La Panera de Lleida y en La Capella de Barcelona, la única exposición itinerante en la que ha participado el artista a día de hoy.

/ENGL/
The mural installation "Itineràncies" was first made in the context of the Premios Injuve para la Creación Joven 2007 exhibition. It’s a series of pencil drawings on the walls of the exhibition space showing interiors of other exhibition spaces. The drawings show exhibits and are simplified so that they are obviously subordinated to the architecture, just as the drown traveling exhibitions do into the space in which they are set. For the exhibition "Una visita d’estudi /Un statement" in sis Galeria, drawings showing the exhibition "La qüestió del paradigma" in Centre d'Art La Panera in Lleida and La Capella in Barcelona, the only travelling exhibition in the artist has participated today.

projects' menu