Projects

2012
Habrá que aceptar, además, que es lo que tenemos
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

/CAT/
El projecte "Habrá que aceptar, además, que es lo que tenemos" es centra en la superposició de capes de discurs de la Fototeca de la Diputación de Huesca i de Pirenarium, el Pirineo en miniatura i es va dur a terme gràcies a la Beca Ramón Acín de la Diputación Provincial de Huesca.

/CAST/
El proyecto "Habrá que aceptar, además, que es lo que tenemos" se centra alrededor de la superposición de capas de discurso de la Fototeca de la Diputación de Huesca y de Pirenarium, el Pirineo en miniatura y se llevó a cabo gracias a la Beca Ramón Acín de la Diputación Provincial de Huesca.

/ENGL/
The project "Habrá que aceptar, además, que es lo que tenemos" ["We will have to accept, besides, that this is what we've got"] focuses on the overlaping layers of discourse of the Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca (Huesca's Photo Archive) and Pirenarium, el Pirineo en miniatura, and was produced with the Beca Ramón Acín of the Diputación Provincial de Huesca.
2012
En apariencia se ofrecen gratuitamente
FOTOTECA DE LA DIPUTACIÓN DE HUESCA/CAT/
“En aparienca se ofrecen gratuitamente” és una cessió en dipòsit a la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca d'una sèrie de fotografies de cinc espais: un cercle cultural, un tanatori, un hotel, un restaurant i una residència d’avis, tots ells decorats amb imatges del fons de la pròpia Fototeca. Les noves imatges cedides queden a lliure disposició dels que vulguin utilitzar-les, sempre i quant sigui amb una intenció decorativa. Amb aquest gest es pretén visibilitzar i incidir en la part més funcional i administrativa de la Fototeca: com gestiona l’ús de les seves imatges i els tractes i compromisos que estableixen amb els seus autors o propietaris.

/CAST/
La acción "En apariencia se ofrecen gratuitamente" es una cesión en depósito a la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca de una serie de fotografías de cinco espacios: un círculo cultural, un tanatorio, un hotel, un restaurante y una residencia de ancianos, todos ellos decorados con imágenes del fondo de la propia Fototeca. Las nuevas imágenes cedidas quedan a libre disposición de los que quieran utilizarlas, siempre y cuando sea con una intención decorativa. Con este gesto se pretende visibilizar e incidir en la parte más funcional y administrativa de la Fototeca: cómo gestiona el uso de sus imágenes y los tratos y compromisos que establecen con sus autores o propietarios.

/ENGL/
The action "En apariencia se ofrecen gratuitamente" [Apparently they are offered for free] is a donation to the Photo Archive of a series of photographs of five spaces: a cultural circle, a funeral home, a hotel, a restaurant and a retirement home, all decorated with images of the collections of the Photographic Archive. The new images are available to those who want to use them, provided that it is with a decorative intent. This gesture tries to make visible and influence the functional and administrative part of the Photographic Archive: the way they manage the use of their images and the deals and compromises they make with their authors or owners.
2012
Habrá que aceptar, además, que es lo que tenemos
FOTOTECA DE LA DIPUTACIÓN DE HUESCA/CAT/
La instal·lació "Habrá que aceptar, además, que es lo que tenemos" ofereix un relat sobre part del material que suposa el punt de partida d'una investigació al voltant d'una selecció de fotografies de la Fototeca de la Diputación de Huesca. La narració, un àudio en primera persona, explica alguns detalls de la investigació barrejant preocupacions, problemàtiques, reflexions inicials i anècdotes, i permet a l'espectador consultar les fotografies, els llibres i els diversos materials a què es refereix.
La Fototeca compta amb una gran quantitat de fotografies relacionades amb indumentària tradicional i que tenen una complexitat de codis que dificulta en gran mesura la seva anàlisi. Es tracta de fotografies que mostren a persones vestides amb el que s'ha convingut a considerar indumentària tradicional i que, a primera vista per l'ull no iniciat, presenten característiques similars. Aquestes imatges tanquen un entramat de codis i convencions -a part dels ja propis del llenguatge fotogràfic i dels adquirits en entrar a formar part de l'arxiu de la Fototeca i les seves exposicions-relacionats amb la indumentària tradicional, altament simbòlica i codificada.
"Habrá que aceptar, además, que es lo que tenemos" porta per títol una frase del text escrit per Fernando Biarge López per al catàleg Huesca: ropas del arcón (indumentaria tradicional). Fotografías, 1895-1935 (Huesca, DPH, 1997), amb la qual l'autor es referia a l'inevitable d'usar les fotografies escenificades- i per això poc fidels a la realitat- que molts fotògrafs van prendre durant els anys vint com un dels escassos recursos per estudiar la indumentària tradicional.

Descarrega't l'àudio.

/CAST/
La instalación "Habrá que aceptar, además, que es lo que tenemos" ofrece un relato sobre parte del material que supone el punto de partida de una investigación alrededor de una selección de fotografías de la Fototeca de la Diputación de Huesca. La narración, en primera persona, cuenta algunos pormenores de dicha investigación mezclando preocupaciones, problemáticas, reflexiones iniciales y anécdotas, y permite al espectador consultar las fotografías, los libros y los diversos materiales a los que se refiere.
La Fototeca cuenta con una gran cantidad de fotografías relacionadas con indumentaria tradicional cuya complejidad de códigos dificulta sobremanera su análisis. Se trata de fotografías que muestran a personas vestidas con lo que se ha convenido en considerar indumentaria tradicional y que, a simple vista para el ojo no iniciado, presentan características similares. Estas imágenes encierran un entramado de códigos y convenciones (a parte de los ya propios del lenguaje fotográfico y de los adquiridos al entrar a formar parte del archivo de la Fototeca y sus exposiciones) relacionados con la indumentaria tradicional, altamente simbólica y codificada.
"Habrá que aceptar, además, que es lo que tenemos" lleva por título una frase del texto escrito por Fernando Biarge López para el catálogo Huesca: ropas del arcón (indumentaria tradicional). Fotografías, 1895-1935 (Huesca, DPH, 1997), con la que el autor se refería a lo inevitable de usar las fotografías escenificadas —y por ello poco fieles a la realidad— que muchos fotógrafos tomaron durante los años veinte como uno de los escasos recursos para estudiar la indumentaria tradicional.

Descárgate el audio.

/ENGL/
The installation "Habrá que aceptar…" [‘We’ll have to accept, besides, that this is what we’ve got’] it's a narration about part of the materials that are the origin of a research on a selection of photographs from Fototeca of the Diputación Provincial de Huesca. This first person narrative mixes initial reflections and concerns, musings on various issues, anecdotes, and the story of the research process itself recounted in some detail, allowing viewers to consult the photographs, books and other assorted materials it is based upon.
The Fototeca archive contains a vast number of photographs depicting ‘traditional costumes’ and garments from the Huesca area, but the intricacy of the cultural codes involved renders their analysis extremely difficult. The photos show people wearing what are usually labelled as ‘traditional costumes’ which- at least to the uninitiated eye- seem to share similar characteristics. Besides the level of coding involved in the language of photography and that accrued through incorporation within the discourse of the archive and its exhibitions, the images are also enmeshed in the complex sign systems and conventions structuring the highly symbolic features of traditional clothing.
The project’s title (‘We’ll have to accept, besides, that this is what we’ve got’) is taken from Fernando Biarge López’s text for an exhibition catalogue entitled Huesca: ropas del arcón (indumentaria tradicional): Fotografías, 1895-1935 (Huesca: DPH, 1997). Biarge was alluding to the inevitability of using photographs from the 1920s that had been staged- and were thus hardly true to reality-, as the only means available for the study of traditional costumes.

Download the audio file in spanish.
2012
Pareja posando
FOTOTECA DE LA DIPUTACIÓN DE HUESCA


Installation view


Pastor (Vicente Bellosta) de la serie Pareja Posando

/CAT/
La sèrie de díptics fotogràfics “Pareja posando” proposa una lectura en dos temps d'una selecció de setze fotografies de diferents autors de l'arxiu de la Fototeca. En el primer pas, una part de la imatge es mostra de forma aïllada deixant veure únicament animals o vegetació i amagant aquells elements culturals (construccions, indumentària, objectes fabricats o manufacturats) que puguin situar l'observador en el temps. Es pretén crear així una sèrie de fotografies d'animals i plantes que, ja que la seva aparença no pot mostrar cap evolució en el breu lapse de temps que suposa la història de la fotografia, no aporten informació sobre el seu context temporal.

Fotografies dels fons Ricardo Compairé, Santos Baso, Vicente Bellosta, Juliol Escartín, Ildefons Sant Agustí i José Oltra de la Fototeca de la Diputació Provincial d'Osca.

/CAST/
La serie de dípticos "Pareja posando" propone una lectura en dos tiempos de una selección de 16 fotografías de distintos autores del archivo de la Fototeca. En el primer paso, una parte de la imagen se muestra de forma aislada dejando ver únicamente animales o vegetación y escondiendo aquellos elementos culturales (construcciones, indumentaria, objetos fabricados o manufacturados) que puedan situar al observador en el tiempo. Se pretende crear así una serie de fotografías de animales y plantas que, como su apariencia no puede mostrar ninguna evolución en el lapso de tiempo que supone la realización de la fotografía, no aportan información sobre su contexto temporal.

Fotografías de los fondos Ricardo Compairé, Santos Baso, Vicente Bellosta, Julio Escartín, Ildefonso San Agustín y José Oltra de la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca.

/ENGL/
"Pareja posando" [‘Couple posing’] offers a two-phased re-interpretation of a selection of 16 photographs by different authors from the Fototeca archive. In the first phase, the parts of the image in each photo that show timeless natural objects such as animals or vegetation are preserved, while cultural artefacts of any sort (buildings, clothes, manufactured objects, etc) that may provide any temporal clue are edited out. The aim is to create a series of photos of animals and plants that offer no visual information on their temporal context and therefore provide no evidence of the interval of time having elapsed since the moment they were taken.

Photographs fromthe Fototeca's Ricardo Compairé, Santos Baso, Vicente Bellosta, Julio Escartín, Ildefonso San Agustín and José Oltra collections.


2012
La reducción de las dimensiones físicas resulta en una multiplicación de las propiedades ideológicas
PIRENARIUM, EL PIRINEO EN MINIATURA/CAT/
La publicació "La reducción de las dimensiones físicas resulta en una multiplicación de las propiedades ideológicas" és una maqueta retallable de l'edifici de Pirenarium, el Pirineo en Miniatura. Entre el 1986 i el 1989 l'Instituto de Estudios Altoaragoneses va publicar cinc números de «El Papel de la Cultura», una col·lecció de maquetes retallables de diferents edificis emblemàtics de la zona, com la catedral d'Osca, el Real Monasterio de Sijena, la ciutadella de Jaca i altres edificis històrics i religiosos. El poder discursiu d'aquestes publicacions de caràcter educatiu rau en part en la idealització a través del maquetisme, que multiplica la càrrega simbòlica i identitària dels edificis que representa. La selecció d'edificis de «El Papel de la Cultura» coincideix en gran mesura amb la dels edificis miniaturitzats que es mostren al parc de maquetes de Pirenarium. En la seva botiga de records es poden comprar aquestes edicions.
Aquest nou retallable, dibuixat per José Enrique Ortega -autor també dels primers números d '«El Papel de la Cultura»-, utilitza els mecanismes discursius dels retallables originals sobre l'edifici de Pirenarium per identificar-lo no només com a espai generador de discurs, sinó també com a espai dipositari d'ells.

Publicació en PDF.

/CAST/
"La reducción de las dimensiones físicas resulta en una multiplicación de las propiedades ideológicas" es una maqueta recortable del edificio de Pirenarium, el Pirineo en Miniatura. Entre el 1986 y el 1989 el Instituto de Estudios Altoaragoneses publicó cinco números de «El Papel de la Cultura», una colección de maquetas recortables de distintos edificios emblemáticos de la zona, como la catedral de Huesca, el Real Monasterio de Sijena, la ciudadela de Jaca y otros edificios históricos y religiosos. El poder discursivo de estas publicaciones de carácter educativo radica en parte en la idealización a través del maquetismo, que multiplica la carga simbólica e identitaria de los edificios que representa. La selección de edificios de «El Papel de la Cultura» coincide en gran medida con la de los edificios miniaturizados que se muestran en el parque de maquetas de Pirenarium, en cuya tienda de recuerdos se pueden comprar estas ediciones.
Este nuevo recortable, dibujado por José Enrique Ortega —autor también de los primeros números de «El Papel de la Cultura»—, utiliza los mecanismos discursivos de los recortables originales sobre el edificio de Pirenarium para identificarlo no solamente como espacio generador de discursos, sino también como espacio depositario de ellos.

Publicación en PDF.

/ENGL/
"La reducción de las dimensiones físicas…" is a paper cut-out model of the main building at the Pirenarium theme park. Between 1986 and 1989, the Instituto de Estudios Altoaragoneses (Institute for Local Studies in the Upper Aragón northern highlands region) published five instalments in a series of cut-out model books under the title El Papel de la Cultura (‘culture’s role/ paper’ ). The models reproduced key historical and religious buildings from the area, such as Huesca cathedral, the Royal Monastery at Sijena, or the Jaca Citadel castle, among others. Discursive power in educational publications of this type operates through idealization, as the cut-out models enhance the symbolic charge and the identitarian resonance of the buildings they represent. The choice of buildings in the El Papel de la Cultura series matches for the most part those replicated in miniature at the Pirenarium theme park- in whose gift shop you can actually buy the El Papel collection.
The paper cut-out for the "La reducción…" work was designed by José Enrique Ortega, who was also in charge of the original El Papel de la Cultura series, and mobilises much the same discursive strategies to identify the Pirenarium park’s main building as a space that simultaneously generates and houses discourses.

PDF of the publication.
2012
No hay miniaturas en la naturaleza
Mariona Moncunill / Rasmus Nilausen
FOTOTECA DE LA DIPUTACIÓN DE HUESCA


Installation view


Despoblado de Montañana. Maqueta de Pirenarium


Cementerio de la iglesia de Linás de Broto. Maqueta de Pirenarium


Pueblo de Señés. Maqueta de Pirenarium


/CAT/
La instal·lació pictòrica "No ha miniaturas en la naturaleza" consisteix en vuit pintures figuratives de diferents maquetes de Pirenarium fetes per Rasmus Nilausen. El resultat és una sèrie de pintures d'aparença paisatgista que guarden una ambigua relació amb l'edifici o espai natural representat. Les fissures entre la imatge produïda i l'objecte original representat apareixen únicament en relació amb el coneixement que l'espectador tingui de l'objecte o espai original, que li permet o li impedeix detectar en les pintures anomalies com diferències en l'entorn del terreny, l'aïllament forçat dels edificis o l'excessiva síntesi de les formes.
El format pictòric dilueix, només en aparença, la traducció immediatament anterior a la que l'objecte -l'edifici, la muntanya, el poble, la ruïna arqueològica- ha estat sotmès, és a dir, la miniaturització mitjançant el maquetisme, alhora que afegeix una altra capa d'idealització i codificació pròpia del paisatgisme pictòric.

/CAST/
La instalación pictórica "No hay miniaturas en la naturaleza" consiste en ocho pinturas figurativas de distintas maquetas de Pirenarium hechas por Rasmus Nilausen. El resultado es una serie de pinturas de apariencia paisajista que guardan una ambigua relación con el edificio o espacio natural representado. Las fisuras entre la imagen producida y el objeto original representado aparecen únicamente en relación con el conocimiento que el espectador tenga del objeto o espacio original, que le permite o le impide detectar en las pinturas anomalías como diferencias en el entorno del terreno, aislamiento forzado de los edificios o excesiva sintetización de las formas.
El formato pictórico diluye, solo en apariencia, la traducción inmediatamente anterior a la que el objeto —el edificio, la montaña, el pueblo, la ruina arqueológica— ha sido sometido, es decir, la miniaturización mediante el maquetismo, a la vez que añade otra capa de idealización y codificación propia del paisajismo pictórico.


/ENGL/
The painting installation "No hay miniaturas en la naturaleza" [‘There are no miniatures in Nature’] consists of eight figurative paintings made by Rasmus Nilausen depicting scale models from the Pirenarium theme park. The paintings resemble landscapes, but stand in a rather ambiguous relationship to the buildings or natural spaces they represent. Discrepancies between the original objects being represented and their depiction in the paintings can be detected only by viewers familiar with those same landmark objects, who may spot anomalies such as differences in the surroundings, the isolation of buildings, or the oversimplification of outlines and forms.
The pictorial format seems- deceptively- to have dissolved the prior transcoding which the original objects (buildings, mountains, villages, archaeological ruins) underwent as they were miniaturised into scale models, and adds a further layer of idealisation derived from the codes of landscape painting.
2012
Cuando estaba en Lilliput los rostros de aquellos diminutos seres me parecían los más bellos del universo
PIRENARIUM, EL PIRINEO EN MINIATURA


/CAT/
L’escultura "Cuando estaba en Lilliput los rostros de aquellos diminutos seres me parecían los más bellos del universo" consisteix en l'ampliació d'un souvenir -un imant de nevera- a la grandària de les maquetes de Pirenarium. La maqueta s'ha realitzat intentant respectar els detalls de l'imant original, inclosos els seus defectes i les seves simplificacions, de manera que en ampliar-los la seva idealització es transforma en tosquedat. Es pretén així evidenciar que la bellesa dels objectes reduïts rau en la seva grandària i no en la resta de les seves característiques físiques, tal com es vol expressar amb el títol de l'obra, una cita de Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift (Barcelona, Debolsillo, 2010), que fa referència a la bellesa dels objectes miniaturitzats i a la seva idealització. L'exercici redundant d'ampliació d'un objecte prèviament miniaturitzat busca fer èmfasi en els processos de significació que comporta la miniaturització -també la gegantització-, especialment en el cas d'un souvenir, així com en la idealització i l'estetització que converteixen l'objecte en imatge i en text.

/CAST/
La escultura "Cuando estaba en Lilliput los rostros de aquellos diminutos seres me parecían los más bellos del universo" consiste en la ampliación de un souvenir —un imán de nevera— al tamaño de las maquetas de Pirenarium. La maqueta se ha realizado intentando respetar los detalles del imán original, incluidos sus defectos y sus simplificaciones, de forma que al ampliarlos su idealización se transforma en tosquedad. Se pretende así evidenciar que la belleza de los objetos reducidos radica en su tamaño y no en el resto de sus características físicas, tal y como se quiere expresar con el título de la obra, una cita de Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift (Barcelona, Debolsillo, 2010), que hace referencia a la belleza de los objetos miniaturizados y a su idealización. El ejercicio redundante de ampliación de un objeto previamente miniaturizado busca hacer hincapié en los procesos de significación que conlleva la miniaturización —también la gigantización—, especialmente en el caso de un souvenir, así como en la idealización y la estetización que convierten el objeto en imagen y en texto.

/ENGL/
The sculpture "Cuando estaba en Lilliput los rostros de aquellos diminutos seres me parecían los más bellos del universo" [‘When I was in Lilliput the faces of all those minuscule creatures seemed to me the most beautiful in the universe’] is the augmented version of a souvenir- namely, a fridge magnet- enlarged to the scale of the models at the Pirenarium theme park. This enlarged version has been made following all the details in the original magnet, imperfections and simplifications included, with the effect that idealized representation on a small scale becomes sheer coarseness on a larger scale. The aim is to show that the beauty of small objects resides in their size, above all their other physical properties. As suggested by the title- taken from Jonathan Swift’s Gulliver’s Travels-, miniaturised objects are idealised. This seemingly futile exercise in enlarging an object that had been previously reduced in size focuses on the signifying process involved in miniaturization- or gigantization-, especially in the case of souvenirs, highlighting the aestheticization and idealization strategies that turn objects into images and text.
2012
Las imágenes parecían más realistas que los objetos originales
PIRENARIUM, EL PIRINEO EN MINIATURA


Colegiata de Alquézar


Plaza mayor de Aínsa

/CAT/
La sèrie de díptics fotogràfics "Las imágenes parecían más realistas que los objetos originales" mostra, a un mateix nivell, dos representacions d'un mateix objecte (edifici, infraestructura o monument natural) que, tot i utilitzar diferents llenguatges, mantenen la mateixa quantitat de capes de representació respecte a l'objecte que expliquen. Cada díptic està format per una fotografia del planell del fulletó de presentació de Pirenarium. El Pirieno en miniatura, un parc de maquetes a l’aire lliure que reprodueix edificis i monuments naturals emblemàtics del Pirineu d’Osca; i una altra de la maqueta projectual del mateix parc de maquetes. La primera és, doncs, una fotografia d'una maqueta d'una maqueta d'un edifici, i la segona, una fotografia d'una il·lustració d'una maqueta del mateix edifici. És a dir, es creen dues seqüències de representació paral·leles: fotografia–il·lustració–maqueta–arquitectura i fotografia–maqueta–maqueta–arquitectura. Les fotografies suposen un nivell afegit en aquesta superposició de representacions en sumar-hi altres significats propis dels codis i les convencions del llenguatge fotogràfic.


/CAST/
La serie de 9 dipticos fotográficos "Las imágenes parecían más realistas que los objetos originales" muestra a un mismo nivel dos representaciones de un mismo objeto (edificio, infraestructura o monumento natural) que, a pesar de usar distintos lenguajes, mantienen la misma cantidad de capas de representación respecto al objeto que exponen. Cada díptico está formado por una fotografía del plano del folleto de Pirenarium, el Pirineo en miniatura, un parque de maquetas al aire libre que reproduce edificios y monumentos naturales emblemáticos del Pirineo de Huesca; y otra de la maqueta proyectual del mismo parque de maquetas. La primera es, pues, una fotografía de una maqueta de una maqueta de un edificio, y la segunda, una fotografía de una ilustración de una maqueta del mismo edificio. Es decir, se crean dos secuencias de representación: fotografía-ilustración-maqueta-arquitectura y fotografía-maqueta-maqueta-arquitectura. Las fotografías suponen un nivel añadido en esta superposición de representaciones, al sumar otros significados propios de los códigos y las convenciones del lenguaje fotográfico.


/ENGL/
The series of 9 diptychs "Las imágenes parecían más realistas que los objetos originales" (‘Images looked more real than the originals’) juxtapose two depictions of the same object (a building, infrastructure, or natural monument), both of which display the same layers of representational complexity in different formats. In each diptych there is a photograph from the Pirenarium guide map, and another from the theme park’s own maquette model (as developed for the park’s design and construction stage). We thus have the photograph of the design maquette of a miniature scale model of a building, juxtaposed to a photograph of an illustration showing a scale model of the same building. Two chains of successive representations are thereby established: photograph- design model-built model-architecture vs photograph-illustration-model-architecture. With the wealth of meaning coded by its onw language, photography adds a further layer to this accretion of representations.projects' menu