Projects

2011
Cinc infografies

/CAT/
El projecte "Cinco infografías" es va dur a terme amb una de les beques a la Creació Artística de la Fundació Guasch Coranty de Barcelona i, recentment, ha estat publicada per l’editorial Save As… Publications.
Aquest projecte explica quatre llegendes urbanes i una notícia publicada en diversos diaris espanyols. La unificació de l'aparença de les cinc històries mitjançant la infografia periodística busca confondre dues tipologies de relat amb una influència i funció social força similars malgrat sovint es presentin com antagòniques.

Descarrega't la publicació.

/CAST/
El proyecto "Cinco infografías" se llevó a cabo con una de las becas a la Creación Artística de la Fundación Guasch Coranty de Barcelona y, recientemente, ha sido publicada por la editorial Save As... Publications.
Este proyecto cuenta cuatro leyendas urbanas y una noticia publicada en varios diarios españoles. La unificación de la apariencia de las cinco historias mediante la infografía periodística busca confundir dos tipologías de relato con una influencia y función social muy similares a pesar menudo se presenten como antagónicas.

Descarga la publicación.

/ENGL/
The project "Five Infographics" was produced with the grant Becas a la Creació Artística of the Foundació Coranty Guasch in Barcelona and has recently been published by Save As .. Publications.
This project expelains four urban legends and a newspaper story that was published in several Spanish newspapers. The unification of the appearance of the five stories using journalistic infographics tries to mix up two types of narration with very similar social influence and function that are nevertheless often presented as antagonistic.

Download the publication.

projects' menu