Projects


2013
Algunes dades
Arts Santa Mònica


Xarxa de Centres i Espais d'Arts Visuals de Catalunya i Xarxa de Centres de Producció
d'Arts Visuals de Catalunya (Xarxaprod) superposades a imatge de la difusió de l'exposició Un dilema/CAT/
Algunes dades és una obra feta expressament per a la exposició Un dilema. Es tracta d’una visibilització acumulativa de dades i informacions vinculades a la mateixa exposició, als agents que en formen part i a la Xarxa de Centres d’Art que és el detonant de la mateixa. Des de l’inici de l’exposició fins al final, es van anar sumant nous gràfics amb noves dades amb la intenció d’oferir unes altres possibles lectures de l’exposició de la que formava part./CAST/
Algunes dades [Algunos datos] es una obra hecha expresamente para la exposición Un dilema. Se trata de una visibilización acumulativa de datos e informaciones vinculadas a la misma exposición, los agentes que forman parte y la Xarxa de Centros de Arte que es el detonante de la misma. Desde el inicio de la exposición hasta el final, se fueron sumando nuevos gráficos con nuevos datos con la intención de ofrecer otras posibles lecturas de la exposición de la que formaba parte.


/ENGL/
Algunes dades [Some data] is a work made specifically for the exhibition A dilemma. This is an accumulative visualization of data and information related to the exhibition itself, the agents that took part in it and the Network of Art Centers which is the main purpose of the exhibition. Since the beginning of the exhibition to its end, new graphics with new data were added with the intention of offering other possible interpretations of the exhibition.


projects' menu