Projects


2018
AIL/EBS
Galeria PalmaDotze/CAT/
A Santa Margarida i els Monjos, com en altres municipis, hi ha una sèrie d’arbres protegits i catalogats com a Arbres d’Interès Local, recollits en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Al mateix temps, la Diputació de Barcelona, en el marc dels mapes de patrimoni cultural que realitza amb els seus municipis, cataloga alguns arbres del poble com a Espècimens Botànics Singulars. Només tres dels cinc arbres recollits al POUM, coincideixen amb els cinc arbres que formen part del mapa de la diputació: Els tres pins -que ara en són dos-; l’alzina de Ca l’Albornar i els plàtans de Les Masses.

Partint d’aquesta singularitat local i en línia amb altres projectes com ara “Forest, Forest” (2012) o “Text on Snow on the Botanical Garden” (2012), AIL/EBS (acrònim d’Arbres d’Interès Local / Espècimens Botànics Singulars) explora la idea de natura a través de la seva patrimonialització i de la gestió del seu valor simbòlic.


/CAST/
En Santa Margarida i els Monjos, como en otros municipios, hay una serie de árboles protegidos y catalogados como Árboles de Interés Local, recogidos en el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM). Al mismo tiempo, la Diputación de Barcelona, en el marco de los mapas de patrimonio cultural que realiza con sus municipios, cataloga algunos árboles del pueblo como Especímenes Botánicos Singulares. Sólo tres de los cinco árboles recogidos en el POUM, coinciden con los cinco árboles que forman parte del mapa de la diputación: Els tres pins -que ahora son dos-; la encina de Ca l'Albornar y los plátanos de Les Masses.

Partiendo de esta singularidad local y en linea con otros proyectos como por ejemplo “Forest, Forest” (2012) o “Text on Snow on the Botanical Garden” (2012), AIL/EBS (acrónimo de Árboles de Interés Local / Especímenes Botánicos Singulares) explora la idea de naturaleza a través de su patrimonialitzación y de la gestión de su valor simbólico.


/ENG/
In Santa Margarida i els Monjos, as in other municipalities, a few trees are protected and classified as Trees of Local Interest, included in the municipal urban plan (POUM). At the same time, the provincial government (Diputació de Barcelona), ??in the framework of the cultural heritage maps of its municipalities, catalogs some trees of the town as Singular Botanical Specimens. Only three of the five trees protected in the POUM coincide with three of the five trees that are part of the map of the Diputació: Els tres pins -two pines-; the oak of Ca l'Albornar and the plane trees of Les Masses.

Starting from this local singularity and in line with other projects such as "Forest, Forest" (2012) or "Text on Snow on the Botanical Garden" (2012), AIL / EBS (acronym of Trees of Local Interest / Singular Botanical Specimens) explores the idea of nature through its patrimonialization and the management of its symbolic value.


projects' menu