Projects


2020
RARES DISTORSIONS TEMPORALS
ARBAR, Centre d'Art i Cultura

Pictures: ARBAR


/CAT/
Acció formada per petites accions i relats que l’artista comparteix amb els participants de forma individual, jugant així amb la temporalitat del guió i amb el paper i gerarquia entre artista i espectadors, ja que tindran un rol essencial a l’hora de decidir què acaba formant part de l’acció definitiva i què es guarden com a experiència individual. En aquesta acció s’articulen molts dels interessos de l’artista en relació a la naturalesa i el paissatge, les seves dimensions ideològiques i experiencials i hi introdueix també, per primer cop, el relat autobiogràfic.


Cicle d'Accions A+A 2020 d'ARBAR, Centre d'Art i Cultura./CAST/
Acción formada por pequeñas acciones y relatos que la artista comparte de forma individual con algunos de los participantes jugando así con la temporalidad del guión y con el papel y jerarquía entre artista y espectadores, ya que tendrán un rol esencial a la hora de decidir qué acaba formando parte de la acción definitiva y qué se guardan como experiencia individual. En esta acción se articulan muchos de los intereses de la artista en relación a la naturaleza y el paisaje, sus dimensiones ideológicas y experianciales, e introduce tambien, por primera vez, el relato autobiográfico.

Cicle d'Accions A+A 2020 d'ARBAR, Centre d'Art i Cultura./ENG/projects' menu