Projects


2021
MALPAÍS/CAT/
Malpaís és un projecte que gira entorn al paisatge del desert de Tabernas (Almeria) i el seu entorn, partint del seu ús com a plató en les pel·lícules del gènere spaghetti western i, en especial, a les tres que formen part de la Trilogia del dòlar dirigides per Sergio Leone entre 1964 i 1966. En aquestes pel·lícules, el desert d'Almeria és un actor involuntari que interpreta el desert a la zona fronterera entre Estats Units i Mèxic degut a la similitud aparent entre ambdós paisatges, especialment caracteritzats per les zones de malpaís o badlands. Aquest punt de partida és el desencadenant d’una recerca més àmplia que s’endinsa en l’actualitat i que estén els seus tentacles cap a altres deserts i conflictes.


/CAST/
Malpaís es un proyecto que gira entorno al paisaje del desierto de Tabernas (Almería) y su entorno, partiendo de su uso como plató en las películas del género spaghetti western y, en especial, a las tres que forman parte de la Trilogía del dólar dirigidas por Sergio Leone entre 1964 y 1966. En estas películas, el desierto almeriense es un actor involuntario que interpreta el desierto en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México debido a la similitud aparente entre ambos paisajes, especialmente caracterizados por las zonas de malpaís o badlands. Este punto de partida es el desencadenante de una investigación más amplia que se adentra en la actualidad y que extiende sus tentáculos hacia otros desiertos y conflictos.
/CAT/
Davis Mountains (Tabernas) és una acció per un públic molt reduït a una zona apartada a l’interior del desert de Tabernas que consistia en l’ús d’un cotxe per a l’escolta d’una gravació del so ambient del desert de Texas des dels seients de conductor i copilot. Es buscava la superposició dels dos deserts d’una forma diferent però paral·lela a com ho han fet les pel·lícules de Leone: a nivell visual, tot i que mediat per l’espai semi-interior d’un cotxe i el seu vidre parabrises, s’observava el desert de Tabernas just després de la posta de sol mentre pels seus altaveus, en sortia el so del vent i la fauna de la zona semi-desèrtica de les Davis Mountains (Texas) just després de la sortida del sol.


/CAST/
Davis Mountains (Tabernas) es una acción para un público muy reducido en una zona apartada en el interior del desierto de Tabernas que consistía en el uso de un coche para la escucha de una grabación del sonido ambiente del desierto de Texas desde los asientos de conductor y copiloto. Se buscaba la superposición de los dos desiertos de una forma diferente pero paralela a cómo lo han hecho las películas de Leone: a nivel visual, a pesar de que mediado por el espacio semi-interior de un coche y su cristal parabrisas, se observaba el desierto de Tabernas justo después de la puesta de sol mientras por sus altavoces, salía el sonido del viento y la fauna de la zona semi-desértica de Davis Mountains (Texas) justo después de la salida del sol.

/CAT/
Vacances: Mèxic-Texas-Almeria és un conjunt de 30 fotogrames i fragments de fotograma de la pel·lícula La muerte tenía un precio en els que s'aïllen imatges del desert d'Almeria en un exercici de recontextualització del paisatge mitjançant la seva descontextualització de la ficció cinematogràfica.


/CAST/
Vacances: Mèxic-Texas-Almeria es un conjunto de 30 fotogramas y fragmentos de fotograma de la película La muerte tenía un precio en los que se aíslan imágenes del desierto almeriense en un ejercicio de recontextualización del paisaje mediante su descontextualitzación de la ficción cinematográfica.

/CAT/
La trilogia és un conjunt de tres vídeos, un per cadascuna de les pel·lícules de la trilogia del dòlar (Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio i El bueno, el feo y el malo) en els que s'ha tapat qualsevol informació visual que no fos el paisatge cru d'Almeria. El so que acompanya els tres vídeos està gravat al desert d'Almeria a l'actualitat, més de 50 anys després. D'aquesta manera, sense cap referència cultural ni temporal, el desert torna a representar-se a si mateix en una atemporalitat ambigua que podria ser tant la dècada dels 60 en que fou filmat, com el segle XIX que representava a la pel·lícula o, per què no, el present.


/CAST/
La triologia es un conjunto de tres videos, uno por cada una de las películas de la trilogía del dólar (Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo) en los que se ha tapado cualquier información visual que no fuera el paisaje crudo almeriense. El sonido que acompaña los tres videos está grabado en el desierto de Tabernas en la actualidad, más de 50 años después. De este modo, sin ninguna referencia cultural ni temporal, el desierto vuelve a representarse a sí mismo en una atemporalidad ambigua que podría ser tanto la década de los 60 en que fue filmado, como el siglo XIX que representaba a la película o, por qué no, el presente.

/CAT/
Finalment, l'obra Malpaís és una xerrada performativa que articula diversos aspectes de la recerca sobre el desert d'Almeria com a plató cinematogràfic natural, en la seva comparació estètica, simbòlica i natural amb un territori tan llunyà com és el malpaís de la frontera mexicana-estatunidenca o fins i tot el desert marcià i en un viatge temporal entre l'actualitat, els anys 60 del segle XX (quan es van rodar les pel·lícules) i la segona meitat del segle XIX (l'època en la que aquestes s'ambienten). Aquesta xerrada performativa s'endinsa, finalment, en problemàtiques actuals com són els conflictes entre els ecosistemes i explotació econòmica a Tabernas o la colonització de Mart i els seus imaginaris.


/CAST/
Finalmente, la obra Malpaís es una charla performativa que articula varios aspectos de la investigación sobre el desierto almeriense como plató cinematográfico natural en su comparación estética, simbólica y natural con un territorio tan lejano como es el malpaís de la frontera mexicana-estadounidense o incluso el desierto marciano y en un viaje temporal entre la actualidad, en 60 del siglo XX (cuando se rodaron las películas) y la segunda mitad del siglo XIX (la época en la que estas se ambientan). Esta charla performativa se adentra, finalmente, en problemáticas actuales como son los conflictos entre los ecosistemas y explotación económica de Tabernas o la colonización de Marte y sus imaginarios.
amb el suport del Departament de Cultura

projects' menu