Projects


2013
Forest Forest
Rupert / Vu Botanical Garden / Verkiai Regional park / UNO Park


Installation view


UNO Park


Vilnius University Botanical Garden


Verkiai Regional Park


/CAT/
Forest Forest [Bosc Bosc] és una recerca sobre tres espais/organitzacions de Vilnius (Lituània) amb una forta vinculació física i simbòlica amb el bosc: El Parc Regional de Verkiai, UNO Park (un parc d'aventures al bosc), i el Jardí Botànic de la Universitat de Vilnius. Aquests tres espais contribueixen de maneres molt diferents però amb forts punts en comú a la creació del bosc com a construcció cultural, a la creació, divulgació i gestió del valor simbòlic del bosc i a la conceptualització i argumentació del bosc com a espai simbòlic i narratiu. En definitiva, són mediadors de l'experiència física, simbòlica i intel·lectual del bosc.

El projecte es formalitza en una instal·lació composta per fotografies, documentació i un audio.

Descarrega't l'àudio.


/CAST/
Forest Forest [Bosque Bosque] es una investigación sobre tres espacios/organizaciones de Vilna (Lituania) con una fuerte vinculación física y simbólica con el bosque: El Parque Regional de Verkiai, UNO Park (un parque de aventuras en el bosque), y el Jardín Botánico de la Universidad de Vilna. Estos tres espacios contribuyen de maneras muy distintas pero con fuertes puntos en común a la creación del bosque como construcción cultural, a la creación, divulgación y gestión del valor simbólico del bosque y a la conceptualización y argumentación del bosque como espacio simbólico y narrativo. En definitiva, son mediadores de la experiencia física, simbólica e intelectual del bosque.

El proyecto se formaliza en una instalación compuesta por fotografías, documentación y un audio.

Descargate el audio.


/ENGL/
Forest Forest is a research about three spaces/organizations in Vilnius (Lithuania) with a strong physical and symbolic link with the forest: The Verkiai Regional Park, UNO Park (an adventure park in the forest), and the Vilnius University Botanical Garden. These three places contribute in many different ways but with strong similarities to the creation of the forest as a cultural construction, the creation, dissemination and management of the symbolic value of the forest and the conceptualization and argumentation of the forest as symbolic and narrative space. In short, they are mediators of the physical, symbolic and intellectual experience of the forest.

The project is formalized as an installation of fotographs, documentation and an audio.

Download the audio file.


projects' menu